Przejdź do treści

Techniki na przeprowadzenie skutecznej retrospektywy sprintu – część 2

W poprzedniej częsci skupiliśmy sie na praktycznych poradach oraz technikach opartych na metaforach. W częsci drugiej techniki oparte na pytaniach oraz techniki motywujace zespół.

TECHNIKI OPARTE NA PYTANIACH

Dużą grupę technik stanowią rozwiązania oparte na prostych pytaniach zadawanych członkom zespołu i wizualizacji odpowiedzi w postaci diagramów, tabeli i wykresów  Poniżej znajdziecie kilka przykładów.

 1. Rozgwiazda, KALM, 4L- To trzy niemal identyczne  techniki 

Mocne strony:świetne przy gromadzeniu danych i szukaniu ulepszeń

Przygotowanie:Facylitator rysuje odpowiednie diagramy w zależności od techniki

Zadanie:Zespół odpowiada na pytania i zapisuje na karteczkach

 • Rozgwiazda  – (What?)Keep doing, More of, Less of, Stop doing, Start doing
 • KALM – (What?)Keep, Add, Less, More
 • 4 L – (What I?)Liked, Learned, Lacked, Longed for

Efekt:Uczestnicy zyskują szerszą perspektywę na wydarzenia minionego sprintu i łatwiej definiują co należy usprawnić.

 1. 5 Why

Mocne strony:dochodzenie do sedna problemu

Przygotowanie:Tablica do pisania

Zadanie:Zespół definiuje problem, a następnie zadaje kolejno 5 pytań w formie “Dlaczego (coś się dzieje)?”. Po każdym pytaniu następuje krótka dyskusja i formowanie odpowiedzi.

Efekt:Zespół dostrzega prawdziwe źródło problemu.

TECHNIKI MOTYWUJACE ZESPÓŁ

Zmotywowany i otwarty na zmiany zespół to podstawa w Scrumie. Dlatego warto do repertuaru technik retrospektywy dodać parę rozwiązań skupiających się na emocjach zespołu, na motywacji i uznaniu wysiłków jego członków. Oto parę pomysłów:

 1. Wyrazy uznania

Mocne strony:każdy zabiera głos i każdy dostaje pozytywny feedback

Przygotowanie: Facylitator przynosi jakąś formę nagrody dla uczestników, na przykład paczkę słodyczy (przy zespołach rozproszonych może to być niematerialna forma nagrody).

Zadanie: Osoba rozpoczynająca zwraca się do innego uczestnika i wyraża swoje uznanie za coś, co ten zrobił w trakcie minionego sprintu. Następnie podaje tej osobie nagrodę. Cykl powtarza się, aż każdy zostanie pochwalony.

Efekt:Członkowie zespołu scrumowego czują, że ich praca jest zauważana i doceniana, co motywuje do dalszego wysiłku.

 1. Kudo Box

Mocne strony: każdy zabiera głos i otrzymuje feedback

Przygotowanie: Uczestnicy dostają pakiet kart z nagłowkami takimi jak np: 

 • świetna robota
 • nauczyłeś mnie
 • oby tak dalej
 • popracuj nad
 • to przywilej
 • dziękuję…

Zadanie:Członkowie zespołu piszą na wybranych przez siebie kartach informację dla innego uczestnika. Karty są zbierane i odczytywane na głos przez facylitatora. Osoba, do której skierowana jest karta może ją zatrzymać.

Efekt: zmotywowany zespół, członkowie poznają swoje mocne i słabe strony

3. Superbohaterowie

Mocne strony: każdy zabiera głos i każdy dostaje feedback

Do tej metody konieczne jest zgłębienie świata superbohaterów, konieczne może być wytlumaczenie pozostałym uczestnikom kto jest superbohaterem a kto superłotrem.

Facilitator przygotowuje po kilkanascie sztuk trzech rodziajów rodzaje kart, dwa rodzaje z supebohaterami (Captain America, Iron Man, Spider-man itp – może być także Batman, Superman albo Kapitan Polska) oraz jednego rodzaju kart z superłotrem. Na kartach powinno znajdować sie miejsce, w którym osoba będzie mogła wpisać dlaczego uważa daną osobę za superbohatera (cechy pozytywne) a jakie widzi u niego zachowania bliższe superłotrowi (cechy do poprawy). Karty powinno być tyle, żeby każdy uczestnik mogł napisać i przekazać po jednym rodzaju kart każdemu z pozostałych uczestników. Po wypełnieniu i rozdaniu każdy z uczestników odczytuje swoje karty

Efekt: Każdy z uczestników otrzymuje feedback przekrojowy od całego zespołu. Ma informacje na temat swoich mocnych i słabych stron.

Wyżej opisane techniki to tylko przykłady. Warto eksperymentować z różnymi rozwiązaniami i obserwować, które są najskuteczniejsze w przypadku danego zespołu scrumowego. Trzeba oczywiście zachować pewien umiar. Nie ma sensu przy każdej retrospektywie stosować nowej techniki. Jeżeli któraś z już wypróbowanych dobrze się sprawdza, nie bójmy się do niej wracać. Czasami wystarczy zmienić tylko szczegół, jak na przykład otoczenie, w jakim przeprowadzane jest retro, żeby znanej już technice przywrócić świeżość.

Dodaj komentarz